Odvetnik za odškodnine in uspeh pri zavarovalnici

Prometne, delovne in druge nezgode nam poleg zdravljenja prinašajo tudi različne pravne dileme, ki se jih moramo lotiti čim prej. Pomanjkanje veščin pogajanja pa lahko naš primer še dodatno zaplete in zavarovalnica nam vse bolj odmika delež, ki nam pripada. Tukaj nastopi odvetnik za odškodnine, ki je kot strokovnjak specializiran ravno za tovrstne zadeve. Odvetniška pisarna, ki ima veliko kilometrine in dobre reference, nam lahko pomaga doseči ustrezen oziroma čim višji delež, ki bo pokril naše nastale stroške. Več o tovrstni temi lahko med drugim preberete na naslednjem naslovu: https://www.op-petek.si/podrocja-dela/odskodnina-in-odskodninski-zahtevek/

Kdaj smo upravičeni do povračila?

Čeprav je vsak primer vselej obravnavan individualno, pa povračilo v določeni višini lahko pričakujemo v naslednjih primerih, kot so:

  • delovne nesreče na delovnem mestu in izven njega (v gradbeništvu, padci s streh ali lestev itd.);
  • prometne nesreče (bodisi ko jih je povzročil drug voznik ali zaradi neurejene ceste ipd.);
  • nesreče na javnih površinah in prireditvah (na igriščih, igralih, koncertih…);
  • padci na neprimernih podlagah (spolzka tla zaradi čiščenja, razlitij raznih snovi, poledenel pločnik…);
  • športne nezgode (kadar, denimo, na športnih tekmovanjih pride do zlomov zaradi nešportnih udarcev).

Poleg naštetega se v ta sklop uvrščajo tudi zapleti pri medicinskih posegih (če gre za zdravniško napako), nezgode, povezane z domačimi ali divjimi živalmi, kot tudi s predmeti (npr. polnilec za telefon, ki se vname) in drugo. Seveda mora odvetniška pisarna za upravičenost do povračila nemalokrat zbrati dokaze glede obstoja okoliščin, ki so pripeljale do poškodb. Na primer če smo padli z lestve pri delodajalcu, lahko delodajalec trdi, da ni bil problem v lestvi in da smo krivi mi sami, zato je potrebno dokazati, da je bila lestev razmajana.

Kako nam odvetniška pisarna lahko najhitreje zagotovi pomoč?

Ker so neljubi dogodki del našega vsakdana in ker moramo takrat, ko se pojavijo, reagirati čim hitreje, je dobro vnaprej poznati, katera odvetniška pisarna je najbolj specializirana za določeno področje. Ni namreč sleherna odvetniška pisarna enako podkovana v vseh področjih oziroma vsak odvetnik za odškodnine ne bo nujno enako kakovostno rešil našega primera. Osredotočimo se na tiste, ki redno obravnavajo dogodke, podobne našim, priporočljivo pa je, da že s kraja dogodka kontaktiramo ustreznega strokovnjaka. Ključno je tudi, da nam ne svetuje nekdo, ki ima le pravno znanje, temveč mora biti eksplicitno odvetnik za odškodnine. Odvetnik za odškodnine bo, poleg zastopanja, hkrati podal smernice glede tega, kako zaščititi naše pravice in interese pri komuniciranju z zavarovalnicami ter drugimi vpletenimi strankami.

Kakšne zneske lahko pričakujemo?

Višina bo odvisna od obsega materialne in telesne škode. Pri prvi so stvari bolj preproste, saj jo je precej lažje oceniti kot slednjo. Telesne poškodbe in bolečine, povezane z njimi, ponavadi merimo na dva načina:

  • po dnevih;
  • po stopnji intenzivnosti.

Pri tem moramo imeti realna pričakovanja. Odvetniška pisarna včasih zanje težko iztoži več kot nekaj tisoč evrov oziroma nadomestilo mnogokrat ne pokrije celotnih stroškov, saj na splošno v Sloveniji velja, da so tovrstna nadomestila nizka. Odvetnik za odškodnine naj nam tako pomaga pri oceni, ali se izplača iti v postopke oziroma do kakšne mere.