Manična depresija – naglo izmenjavanje različnih razpoloženj

Pri manični depresiji gre za motnjo v delovanju možganov. Pri posameznikih s takšno obliko motnje se to najbolje pokaže v nihanju razpoloženja, in sicer med izjemno dobro voljo in občutkom brezupnosti.

Manična depresija zelo vpliva na samo kakovost posameznika; še posebej ga ovira pri njegovem delu pa tudi pri odnosu z drugimi ljudmi. Bolezen sodi med psihotične vrste, saj nekatere osebe lahko izgubijo stik z realnostjo. Povod za manično depresijo pa je lahko različen.

Najpogostejši vzroki za manično depresijo

Manična depresija je lahko posledica oziroma podaljševanje preteklih soočanj s tesnobo ali depresijo. Nekateri ljudje se s tovrstno boleznijo soočijo tudi zaradi travmatičnih in zelo stresnih življenjskih izkušenj.

Manična depresija je značilna tako za moške kot ženske. Raziskave kažejo na to, da se najpogosteje pojavi na koncu najstniškega obdobja ali pa v zelo zgodnji odraslosti, in sicer okoli 20. leta starosti. Nekateri za njo lahko zbolijo že v času otroštva, ampak se najpogosteje njihovo stanje opredeljuje napačno, posledično se tudi napačno zdravijo.

Pomembna vloga genov

Pri tveganju za tovrstno obolelost imajo tudi geni. To pomeni, da če ima manično depresijo nekdo od vaših družinskih članov, je večja verjetnost, da boste za njo oboleli tudi vi oziroma drugi družinski člani.

Kljub vsemu genetski faktor ni edini dejavnik. Za razvoj manične depresije je ključna usodna kombinacija psihičnih ter tudi okoljskih dejavnikov.

Zdravljenje manične depresije

Manična depresija ima sicer podobne simptome kot še nekatere druge bolezni in psihična stanja, kot so, na primer, bulimija, odvisnost od drog, shizofrenija.

Večini od obolelih se zdravljenje predpiše s pomočjo antidepresivov, antipsihotikov oziroma s pomočjo še drugih zdravil, ki pa lahko v veliki meri pripomorejo k učinkoviti regulaciji razpoloženja.

Dobro ozaveščanje o manični depresiji

Manična depresija je zagotovo ena od najpogostejših obolenj v sodobnem času. Izjemno pomembno je, da prepoznamo njene simptome oziroma da se znamo obnašati v okolici ljudi, ki trpijo za tovrstno boleznijo. Pomoč pri psihoterapevtu je pravzaprav nujna. Psihoterapija zagotovo zelo pomagala pacientom, ki trpijo za kakršnokoli obliko depresije.

Na trgu je veliko dobre strokovne literature na to temo, ki poskuša na preprost način povedati, kaj sploh je manična depresija, kako jo prepoznati, kako ukrepati ter s čim jo zdraviti. Če je v vaši okolici oseba z manično depresijo, se poskušajte nanjo navaditi in ji tudi na primeren način pomagati.