Kako poteka zamenjava upravnika v večstanovanjski stavbi?

Ali veste, kako zamenjati družbo za upravljanje večstanovanjskih stavb? Zamenjava upravnika (več na https://www.spl.si/iscete-upravnika.html)  je načeloma zelo preprost postopek, vendar pa lahko do težav prihaja zaradi nesoglasij med etažnimi lastniki ali pa zaradi podrobnosti razrešitve pogodbe z obstoječim upraviteljem.

Etažni lastniki v skupščini lahko kadarkoli zamenjajo upravljalca. To so večinoma primeri, ko so stroški upravljanja previsoki ter se nepravilno obračunavajo stroški v rezervnem skladu ali pa zaradi neodzivnosti in neprofesionalnosti družbe za upravljanje, ki lahko zajema neizpolnjevanje dolžnosti, prikrivanje informacij pri izbiri izvajalca za dela na objektu in drugo. Kako torej zakonito razrešiti dolžnosti upravitelja?

Zamenjava upravnika se prične z zborom etažnih lastnikov

Zbor etažnih lastnikov lahko skliče vsak lastnik stanovanja v objektu, ki pridobi 20 odstotkov podpisov od drugih stanovalcev. Tako lahko na zboru manjša skupina lastnikov predstavi aktualne nepravilnosti na področju upravljanja stavbe. Če so ugotovitve dobro osnovane in se z njimi strinjajo tudi preostali etažni lastniki, se na zboru sprejme sklep o odpovedi pogodbe trenutnemu upravitelju. Za to pa je potrebno pridobiti 50 odstotno soglasje.

Vročitev odpovedi pogodbe aktualnemu upravljavcu

Etažni lastniki po sprejetju večinskega sklepa vročijo upravitelju priporočeno pošto z odpovedjo in priloženim sklepom o odstopu od pogodbe. Pošta z odpovedjo pogodbe mora biti poslana s povratnico, zato da se lahko jasno zabeleži, od katerega dne naprej prične teči odpovedni rok, ki po zakonu traja tri mesece.

Izbira nove družbe za upravljanje v času odpovednega roka

V času odpovednega roka morajo etažni lastniki izbrati novo družbo za upravljanje večstanovanjskih stavb. Novega upravitelja potrdijo s 50 odstotnim soglasjem glede na deleže etažne lastnine. Ko se odpovedni rok zaključi pa mora stari upravljavec pripraviti in predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo prejme novo izbrano podjetje. Zamenjava upravnika v zaključni fazi vključuje tudi nakazilo zbranega denarja iz rezervnega sklada na račun novega upravitelja.