Eko sklad omogoča subvencijo za toplotne črpalke

Toplotne črpalke so izjemno priljubljene naprave, saj se ponašajo s številnimi prednostmi. Ena od ključnih prednosti je ta, da koristijo obnovljive vire energije. Prav tako tovrstne naprave ne povzročajo emisij prašnih delcev ter drugih škodljivih emisij.

Ker so toplotne črpalke za okolje in tudi za vas izjemno prijazne naprave, to podpira tudi država. Eko sklad za toplotne črpalke pa je samo eden od dokazov za to. V tem hipu je subvencija odvisna zlasti od tipa toplotne črpalke; giblje pa se nekje med 1000 in 2500 evri. Za toplotne črpalke lahko pridobite tudi kredit po subvencionirani obrestni meri.

Upravičenci do subvencije za toplotno črpalko

Eko sklad za toplotne črpalke je namenjen lastniku ali solastniku nepremičnine eno ali dvostanovanjskega objekta ali stanovanjske enote v tri ali večstanovanjskem objektu. Prav tako ima pravico do sklada tudi imetnik stavbne pravice objekta, kjer bo ukrep izveden, družinski član lastnika nepremičnine in še najemnik nepremičnine, kjer bo ukrep izveden s pisnim soglasjem lastnika.

Eko sklad za toplotne črpalke pa vključuje še dodatne pogoje za pridobitev subvencije. Vlogo boste morali oddati pred pričetkom del, obenem pa je zelo pomembno, da je vloga popolna. Prav tako mora imeti toplotna črpalka zadostno učinkovitost ter mora biti vpisana tudi na seznam Eko sklada. Dodatna pogoja sta še ta, da mora biti črpalka vgrajena s strani monterja, ki ima za to registrirano dejavnost in da mora imeti monter pri ločenih toplotnih črpalkah zrak voda izpit iz ravnanja s hladivi.

Spletno preverjanje za eko sklad toplotnih črpalk

S pomočjo spleta lahko preverite, ali lahko eko sklad za toplotne črpalke pride v poštev tudi za vas. S pomočjo spleta boste lahko tudi najhitreje izvedeli, katere dokumente boste morali priložiti v vlogi, da boste lahko pridobili subvencijo za toplotno črpalko.

Sicer pa na spletu lahko najdete tudi podjetja, ki vam bodo pri tem strokovno pomagala, recimo https://www.atlas-trading.si/subvencije-eko-sklada.